03/11/1396

باغچه

طراحی و اجرای انواع باغچه بیرون و داخل ساختمان در مجموعه زندگی سبز

تعریف ما از باغچه کمی متفاوت تر از تعریف عمومی است ، باغچه در واقع هم در داخل و هم در خارج از ساختمان میتواند باشد ، در هر سطح و ارتفاعی ، در هر نوع ابعاد و اشکالی ، طرح های تعاملی و هوشمندانه  زندگی سبز این امکان را به شما میدهد تا در هر نقطه از ساختمان ، از داخل حیاط گرفته تا پشت پنجره در داخل  آن طراحی و اجرا گردد.

 

چند نمونه از باغچه و فضاسازی محیط اطراف بیرون و داخل ساختمان ها

داخل ساختمان

 

 

خارج از ساختمان

Call Now Button