03/11/1396

خانه سبز

خانه سبز چیست ؟

 

اصولا به یک ساختمانی که دارای گیاه،گل،درخت و یا ترکیبی از اینها در بخش مختلف خود باشد خانه یا ساختمان سبز گفته میشود.ممکن است گیاهان در سطح باشند یا در طبقات مختلف،داخل یا خارج از ساختمان و حتی در روی پشت بام، و ترکیبی از این تنوع یک خانه سبز را تشکیل میدهد .

بخش های مختلف خانه سبز

بستگی به شرایط ساختمان شما متفاوت می باشد.

مراحل ساخت یک خانه سبز در مجموعه زندگی سبز

آنچه که ما ارائه می دهیم

اگر دوست دارید یک خانه سبز داشته باشید با ما تماس بگیرید

Call Now Button