23/12/1396

چگونه هرس کنیم؟

هرس با اهداف متفاوتی انجام می شود

در هر گیاه یا درخت چند نوع هرس متفاوت با منظور های متفاوتی انجام می شود،ممکن است هرس با طبیعت گیاه در تضاد باشد، اما بشر هر آنچه که احساس کند نیاز است را انجام می دهد،در زیر با انواع هرس ها آشنا میشوید و اهداف آن را نیز می آموزید تا به کار ببرید


هرس فرمی یا شکل ظاهری

هرس فرمی به منظور دادن فرم و شکل به گیاه انجام می شود،فرم پذیر ترین گیاه ها پرچین ها (انواع شمشاد) هستند که اشکال حیوانات و یا به عنوان حصار نیز هرس طراحی و اجرا می شود و بسیار کاربردی و جذاب است .

شمشاد درختچه
Tree Planting Graphic
تنظیم اندازه گیاه

گاهی نیاز است اندازه و یا قد یک درخت کوتاه شود تا به منظور مورد نظر برسیم،ممکن است تداخل گیاه با شد ، یا برای هرس باربری انجام شود.باید هر ساله در زمستان این هرس را انجام داد تا از اندازه دلخواه خارج نشود و همیشه در کنترل ما باشد .

 
بهبود کارایی یا باروری

هدف از این نوع هرس بهبود کارایی گیاه است،در اینجا بیشتر کارایی مربوط به باربری یا همان میوه دهی درخت می باشد.که با توجه به محدودیت فضا و اشکال مختلف هرس صورت می گیرد.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
4e937a2a19be4.image

تغییر مسیر و شکل

گاهی ممکن است درخت شما در مسیر سیم و کابل های برق باشد،یا شاخه های آن تابلو های راهنما یا تبلیغاتی را پوشانده باشد،با توجه به شرایط شاخه ها هرس می شود .

هرس باروری

هرس های متفاوتی برای باروری انجام می شود،متاسفانه در ایران هنوز هرس به شکل و کیفیت جهانی انجام نمی شود و حجم تولید بر هکتار بسیار کمتر از کشور های توسعه یافته است.

ivssss
508629600_1_644x461_surmia-nana-katalpa-catalpa-szczepiona-gruba-lodz

هرس کاربردی

هرس کاربردی ممکن است یک دیوار ایجاد کند،یا یک بخش را از بخش دیگری جدا کند یا هر کاربرد دیگری که بتوان در گیاه یا درختان پیاده کرد و بشکل کاربردی دیده شود.و یک نیاز را برطرف کند .

هرس زیبایی و هنری

هرس هنری هرسی است که بیشتر برخواسته از ذوق و هنر باغبان می باشد و شکل و فرم بسیار زیبایی را دارد،باید در این نوع هرس صبور باشید تا گیاه با اندازه دلخواه بزرگ شود و سپس هنرنمایی را آغاز کنید.

Topiary_vijayanrajapuram
Call Now Button