23/12/1396

گیاهان خزان کننده

خزان کننده یا برگ ریز برای نامیدن برخی درختان،درختچه ها و گیاهان چند ساله که در بخش معینی از سال ، همه برگ های خود را از دست میدهند.در مناطق معتدل و نیز مناطق شمالی (با آب و هوای قطبی) فصل برگریزان برابر با پاییز و زمستان است.در دیگران نقاط جهان که شامل مناطق استوایی،نیمه استوایی و بیابانی است،گیاهان برگ های خود را در فصل خشک یا کم بارش از دست می دهند.

برگ های زیبا درختان در پاییز

اکثر درختان مناطق مختلف ایران در فصل پاییز برگ های خود را از دست میدهند و دوباره در فصل بهار برگ های جدید متولد می شود.

نقاشی زیبای طبیعت در پاییز

بسیار زیباست وقتی رقص رنگ ها را در فصل برگ ریزان تماشا می کنید و از آن لذت می برید .

مراحل تغییر رنگ برگ درختان

برگ ها در ابتدا به رنگ های زرد درآمده و سپس تیره تر شده و قرمز و قهوه ای می شوند و در نهایت از درخت جدا می شوند .

Call Now Button