11/12/1396

گیاهان اقلیم قم

گیاهان اقلیم قم

شما در اینجا با مجموعه از گیاهان مناسب اقلیم قم آشنا خواهید شد،که قابلیت رشد و تکامل را در شرایط آب و هوایی قم دارند،شما می توانید با استفاده از این فهرست بهترین ترکیب ممکن را برای کاشت در شهر قم انتخاب کنید.

درختان میوه یا مثمر

درختان میوه یا مثمر که شما می توانید از آن ها در قم برای کاشت استفاده کنید

درختان غیر مثمر

درختانی که هیچ گونه محصولی به عنوان میوه ندارند،ولی مناسب برای اکسیژن،دما،سایه و..هستند.

گل ها

گل هایی که در قم میتوانید فصلی یا چهار فصل از آن ها برای فضای بیرون استفاده کنید.

گل های رونده

رونده ها بسیار پرطرفدار هستند و بسیار انعطاف پذیر برای طراحی به سلیقه شما،هر شکلی که بخواهید در می آیند.

گل های آپارتمانی

گل های آپارتمانی محدودیت زیادی دارند، همونطور که از نامشان پیداست فقط در آپارتمان یا بهتر بگوییم در شرایط آب و هوایی و دمایی خاصی میتوانند زنده بمانند،حال میتواند داخل آپارتمان،گلخانه،اتاق یا هر جایی که شرایط رشد گیاه را داشته باشد از آنها نگهداری کنید،ولی توجه داشته باشید حتما باید شرایط مورد نیاز گیاه برای زنده ماندن فراهم باشد.

Call Now Button